Продолжается набор на обучение. Узнайте подробности!

Аспирант

Член Украинского союза психотерапевтов

Заведующая кафедрой психологии и социально-гуманитарных дисциплин УЕТС

Психолог-консультант

 

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

 • Общая психология
 • Возрастная психология
 • Практика психологического консультирования
 • Психология конфликта

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2009 – 2013

Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды, г. Харьков

Доктор философии

Специализация: «Педагогическая и возрастная психология»

 

2002 – 2003

Донецкий институт психологии и предпринимательства, г. Донецк

Магистр психологии, специальность «Психология»

Специальность: психолог

 

1998-2002

Донецкий институт психологии и предпринимательства, г. Донецк

Бакалавр психологии по направлению «Психология»

Специальность: психолог

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

2016

Повышение квалификации во Львовском проекте по детско-юношеской терапии

 

ПУБЛИКАЦИИ

 • Одиночество и формирование самосознания в подростковом возрасте. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» (19-20 жовтня 2012). – харків: ХНПУ, 2012. – С. 200-201. (тези доповіді, російська, англійська), 0,13 д.а.
 • Формирование самосознания подростка в современном обществе. // Областная научно-практическая конференція «Молодежь. Профессиональная ориентация. Проблемы трудоустройства и карьерного роста». - Донецк.
 • Формирование самосознания подростков в современной системе образования. // Науково-практична конференція молодих учених, присвячена 70-річчю визволення Харкова та Харківської області від німецько-фашистських загарбників. - жовтень, 2013.
 • Представление об одиночестве у подростков с разной степенью субъективного переживания одиночества. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НАНР «Соціально-гуманітарні виклики 2015 року», 9 червня 2015 р., Львів (заочна форма).
 • Уявлення про себе у підлітків з різним рівнем суб’єктивного відчуття самотності. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект», присвячений Дню захисту дітей. – м. Львів, 3-4 червня, 2016 р., УКУ – С. 157-160 (заочна участь).
 • Взаємозв’язок соціометричного статусу з суб’єктивним відчуттям самотності у підлітковому віці. // Матеріали тез III Міжнародної науково-практичної конференції «Генеза буття особистості», м. Київ, 20 грудня 2016 р. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». 2017. – С. 110-111.
 • Одиночество как психологический феномен. // Наукові записки Серія "Психологія і педагогіка". Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. - Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. - Випуск 23. - С 206-214.
 • Исследование самооценки подростков с разным уровнем субъективного ощущения одиночества. // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали VI щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – К.: Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. С. 103-112.

 

СЛУЖЕНИЕ

 • Духовно-психологическая поддержка, душепопечение
 • Член церкви «Победа»